SUBARNAREKHA MAHAVIDYALAYA
PROVISIONAL MERIT LIST ACCOUNTANCY HONOURS
 B.COM HONOURS ACCOUNTING & FINANCE ALL CATEGORY ALL PROVISIONAL MERIT LIST ACCOUNTANCY HONOURS
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 SRM19000911 SATHI SAU General N 94 390 133.00
2 2 SRM19000908 SUMAN RANA SC N 92 387 130.70
3 3 SRM19000907 SUJIT KUMAR BADHUK SC N 86 382 124.20
4 4 SRM19000906 DEBASISH BADHUK SC N 77 362 113.20
5 5 SRM19001586 BADRA HEMBRAM ST N 71 343 105.30
6 6 SRM19000925 SANTANU DOLAI SC N 66 294 95.40
7 7 SRM19000909 LOKESH BARIK OBC-B N 65 291 94.10
8 8 SRM19000912 SUBHADIP GIRI General N 60 266 86.60
9 9 SRM19000928 SAGAR PAIRA General N 56 264 82.40
10 10 SRM19000919 SOUMEN DANDAPAT General N 54 243 78.30
11 11 SRM19000910 SANDIP GIRI General N 51 238 74.80
12 12 SRM19000918 RINA GIRI General N 47 268 73.80
13 13 SRM19001581 Sanjeeban Sinha General N 44 250 69.00
14 14 SRM19001430 DEBIKA KHILARY General N 34 332 67.20